Werking

"Als team van huisartsen die in een open sfeer samen met u op zoek gaan naar kwaliteitsvolle zorg."

Alle praktische informatie rond onze werking van de huisartsenpraktijk.

 

Uw huisarts contacteren

 • Afspraak maken: bij voorkeur online agenda of via ons telesecretariaat.
 • Urgentie: telefonisch bereikbaar vanaf 8u00 tot 19u00, het telesecretariaat schakelt zo nodig door.
 • Voor vragen, advies, afspraken, resultaten,... graag telefoneren tussen 11u30 en 12u30 wanneer de artsen nog in de praktijk zijn en geen raadpleging meer hebben. 
 • Huisbezoek aanvragen: telefonisch voor 10u00.
 • E-mail
  • Enkel administratieve en praktische vragen, gelieve geen medische vragen te stellen. Enkel tijdens de werkuren mailen.
  • Dr Justin Gouhie: gouhie@huisartsenroobaert.be
  • Dr Julie Deleersnyder: enkel via telesecretariaat of beluurtje.
  • HAIO: haio@huisartsenroobaert.be

Raadpleging?

 • Om wachttijden te voorkomen, gelieve twee afspraken te boeken als u met twee personen komt.
 • Denk eraan om steeds uw identiteitskaart mee te brengen op raadpleging!
  Kom je met uw kind op raadpleging? Denk eraan om het kids-ID of de ISI+ kaart mee te brengen.

Huisbezoek?

We zorgen voor voldoende contactmomenten op de praktijk en we kunnen u het best helpen vanuit onze praktijk. We voorzien huisbezoek voor

 • ernstig zieke patiënten
 • palliatieve patiënten
 • chronisch zorgbehoevende ouderen

Wenst u toch een huisbezoek, gelieve vòòr 10u00 te telefoneren.

Dringend huisbezoek: wij proberen via de telefoon de ernst in te schatten en in te spelen op de noden.
Voor levensbedreigende situaties: niet twijfelen... bel 112.

Wachtdienst

Wachtdienst en wachtpost HAMWVL

Tijdens de week vanaf 19u00 tot 8u00 en in het weekend kan u beroep doen de wachtdienst voor dringende problemen.
U kan deze bereiken op het nummer 051 24 50 50. Folder van de wachtpost met meer info.

Tijdens het weekend en op feestdagen kan u ook naar de huisartsenwachtpost gaan: vanaf 8 uur tot 20 uur is er permanentie door een huisarts! Vanaf 1 mei kan u enkel op afspraak een raadpleging maken, bel hiervoor het nummer 051 24 50 50.
Hier wordt enkel acute pathologie behandeld, dit vervangt de chronische aandoeningen nooit!

Adres:
Huisartsenhuis
Hippoliet Spilleboutdfreef 34, 8800 Roeselare (tegenover CC De Spil)
Op zaterdagen, zon- en feestdagen, van 8 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.

Arts kiezen?

We proberen zoveel als mogelijk jouw keuze voor een arts te respecteren. Maar er zijn ook praktische bezwaren: het werk moet tussen de artsen wat verdeeld worden, en er moet tijd zijn voor overleg, telefoons en navorming. Daarom, zeker op huisbezoek, kan je wel eens een andere arts van ons team treffen. Geen nood, we wisselen belangrijke gegevens uit en hebben een gemeenschappelijk dossier.

Tarieven?

Onze tarieven worden toegepast volgens de conventie-overeenkomst van artsen (geldig voor 2020)

 • Raadpleging:          27.00€
 • Avondraadpleging: 31.50€ (4€ extra wordt terugbetaald bij mensen met een GMD)
 • Huisbezoek            40.00€

Wij maken gebruik van het E-attest: hierdoor moet u uw getuigschrift van verstrekte hulp niet meer zelf bij de mutualiteit binnenbrengen, dit gebeurt automatisch.

Derdebetalersregeling: op eenvoudig verzoek. U betaalt dan slechts uw remgeld. Graag wel een geldige identiteitskaart of ISI-kaart voor kinderen meebrengen.

Elektronisch betalen geniet de voorkeur: Maestro/Bancontact, Payconiq, Bancontact App.
Let op! Bij Dr. Deleersnyder kan u niet met Bancontact betalen, u kan wel betalen met Payconiq of met de Bancontact App.

Visie

"Als team van huisartsen die in een open sfeer samen met u op zoek gaan naar kwaliteitsvolle zorg."

We vinden het belangrijk dat we met de patiënt als coach in dialoog gaan. We houden ook steeds rekening met de wetenschappelijke evidentie, maar proberen een zorgplan om maat van de patiënt op te stellen. Preventie is één van de belangrijkste pijlers.

Globaal Medisch Dossier (GMD)?

Wij maken gebruik van een Globaal Medisch Dossier. Dit dossier staat op naam van één van de artsen, maar bij alle artsen binnen het huisartsennetwerk, zal u hetzelfde remgeld moeten betalen. Dit is ook het geval binnen een zorgtraject (diabetes of chronische nierinsufficiëntie). Meer info over GMD en Zorgtrajecten.

E-health en Informed Consent?

Recente ontwikkelingen bij het digitaliseren van de zorg, met name "E-Health", zorgen voor een verandering in het zorglandschap. Medische gegevens wordt nu ook digitaal uitgewisseld met respect voor uw privacy. Uw artsen maken gebruik van deze diensten en waken over het correct gebruik hiervan. Zo kunnen wij door middel van "E-Recipe" reeds elektronische voorschriften maken. Aanvragen van terugbetaling van bepaalde medicatie (Hoofdstuk IV) kan ook via de E-Health gebeuren. Vaccinaties worden opgeladen naar Vaccinnet/Vitalink. U kan u ook uw toestemming geven of weigeren via de Ehealth Consent (EHealth). 

Meer informatie over digitaal uitwisselen van documenten, kan u op de pagina in het nieuwsoverzicht vinden.

Stagiair in de praktijk

Uw huisarts is door de universiteit erkend als opleider van toekomstige artsen. Dit betekent dat hij/zij een kwaliteitsvolle zorg aanbiedt aan de patiënten en zich inzet voor de vorming van bekwame artsen.

Wij waarderen het dat u, als patiënt(e) die hier op het spreekuur komt, wilt meewerken aan deze opleiding.

U kan uiteraard steeds uw huisarts alleen ontmoeten indien u dit wenst.