Overzichtspagina Covid19

Via deze weg wensen we u voldoende informatie te geven over COVID zodat u nog enkel onze hulp nodig heeft bij ziekte. Neem zeker deze informatie door vooraleer ons te contacteren.

Klik op onderstaande tekst als ze van toepassing is voor u.

Ik heb symptomen?

Wie zich ziek voelt, kan via deze zelfevaluatietool nagaan of een test nodig is. Blijf thuis en laat u testen als u lichte of één van de volgende symptomen heeft.

• Hoest
• Ademhalingsmoeilijkheden
• Koorts
• Pijnklachten
• Moeheid
• Smaakverlies en/of verlies van de reukzin
• Diarree

Als uit de online tool blijkt dat u zich wel best laat testen, dan krijgt u een testcode. Hiermee kan u een afspraak maken bij een testcentrum of -labo, of bij een apotheek.

In afwachting van het resultaat blijft u thuis. Noteer de gegevens van iedereen waarmee u in contact kwam tot twee dagen voor de symptomen begonnen. Als de test positief is, kan deze lijst gebruikt worden in het kader van contactopvolging. Geef uw hoogrisico-contacten online door.

Wanneer bel je naar de praktijk?

 • Als je een hoger risico op ernstige Covid-19 loopt (bv. bij zwangerschap, diabetes, hart-nier, lever- of longziekten, kankerpatiënten, enz). 
 • Wanneer de Zelfevaluatietool dit als advies geeft.
 • Wanneer je positief bent en bijkomend medisch advies nodig hebt.
 • Wanneer je een ziekte-attest nodig.

Ik heb een hoog-risico contact gehad?

Er is geen systematische follow-up meer van contacten door het callcenter, en er is geen quarantaine meer (op enkele uitzonderingen na, zie hieronder). In het algemeen moeten mensen die blootgesteld zijn geweest aan een besmet persoon (zie definitie van een hoog-risicocontact) bijzondere aandacht besteden aan basishygiëne maatregelen (zie hygiëne advies voor risicocontacten) en sociale contacten beperken voor een periode van ten minste 7 dagen, in het bijzonder het vermijden van elk contact met een persoon met een risico op het ontwikkelen van een ernstige vorm van COVID-19.

 

Contactpersonen in hetzelfde huishouden van 6 jaar en ouder wordt sterk aangeraden een masker te dragen bij contact buiten het huishouden gedurende een periode van 7 dagen na het begin van de symptomen bij het indexgeval (of na positieve test indien index asymptomatisch is). Indien het niet mogelijk is steeds een masker te dragen, moet een zelftest worden uitgevoerd en dagelijks herhaald. Als de test positief is, moet de persoon in isolatie blijven. 

Ik heb een positieve zelftest?

Dit betekent dat je waarschijnlijk corona hebt.

bij een positief resultaat van een zelftest moet je onmiddellijk in isolatie gaan. Het positieve resultaat moet ook bevestigd worden door een PCR-test in een testcentrum of -laboratorium.

 • Contacteer NIET je huisarts, maar vraag een activatiecode voor een PCR-test via het contactcenter op 02 214 19 19.
 • Dit kan sinds 24/01/2022 online gebeuren via DEZE TOOL
 • Als dit positief resultaat bevestigd wordt door een PCR-test, wordt het contactonderzoek opgestart. Je blijft dan minstens 7 dagen in isolatie.

Wanneer bel je naar de praktijk?

 • Als je een hoger risico op ernstige Covid-19 loopt (bv. bij zwangerschap, diabetes, hart-nier, lever- of longziekten, kankerpatiënten, enz). 
 • Wanneer de Zelfevaluatietool dit als advies geeft.
 • Wanneer je positief bent en bijkomend medisch advies nodig hebt.

Mijn kind <12 jaar heeft symptomen?

Kinderen vanaf 6 jaar met mogelijke symptomen van COVID-19 moeten steeds getest worden. 
Kinderen <6 jaar worden getest bij ernstige symptomen of bij milde symptomen én een recent contact met een bevestigd geval van COVID-19 (hoog of laag risico). 

 • Vul de zelfevaluatietool in. Een PCR test wordt via het testcentrum uitgevoerd.
 • In afwachting van het testresultaat blijft het kind thuis. 
 • Bij een positief testresultaat start de periode van 7 dagen isolatie + 3 dagen voorzichtigheid en start contactonderzoek rond het kind. 

Wanneer bel ik naar de praktijk?

 • Bel ons op voor een medische inschatting van de ziekte van het kind, zodat we ernstige ziektes vroeg kunnen opsporen.

Hoe krijg ik mijn quarantainecertificaat?

Momenteel is er geen quarantaine meer bij een hoog-risico contact. Er worden dus geen quarantaine-attesten meer afgeleverd.

Ik moet mij laten testen om op reis te gaan?

U kan niet in onze praktijk terecht voor testing in kader van reizen.

Indien je een PCR-test nodig hebt, kan je een code aanvragen via www.mijngezondheid.belgie.be. Via dezelfde weg kan u een afspraak maken in een testcentrum.

Reisadviezen zijn sterk onderhevig aan veranderingen. Reizen naar een bepaalde bestemming kan op elk moment terug afgeraden worden of er kunnen beperkingen (testen en/of quarantaine) worden opgelegd aan reizigers uit België. Indien u van plan bent om een reis naar het buitenland te maken, is het sterk aangeraden om het reisadvies van Buitenlandse Zaken te raadplegen en de Europese website Re-Open EU

Vanaf 16 juni 2021 zijn de test- (Ag en PCR), herstel- of vaccinatiecertificaten (EU DCC) beschikbaar in België. De test- en herstelcertificaten kunnen worden geraadpleegd en gedownload via Mijngezondheid en ook via de app COVIDSafe.be

Overzichtspagina veilig reizen in COVID-tijden