Nieuws / Welke zorg bieden wij nu?
22/04/2020

De piek van de eerste golf ligt stilaan achter ons. Er wordt gesproken over exit-strategieën, onze tuincentra gaan open... binnenkort ook de scholen?

Binnen de zorg is de chronische preventieve zorg nog steeds uitgesteld. Voor de veiligheid van de artsen, medewerkers en patiënten zijn er nog maar beperkte consultaties mogelijk. 

Even op een rijtje hoe wij dit als team aanpakken.

Heb je ons nodig? Bel ons in eerste instantie op: we luisteren naar uw vragen en proberen een oplossing te bieden. 

 

Heb je koorts, hoesten, keelpijn of verkouden?

Dan zullen we je - indien nodig - doorsturen naar de pretriagepost op de site van AZ Delta. Hier staan collega's klaar om u te onderzoeken en ons feedback te geven. Wij zorgen dan terug in voor de zorg voor u! Staalafnames zijn daar (nog) niet mogelijk. Ook als je GEEN Corona hebt, kunnen we u doorsturen als je een luchtweginfectie hebt.

Je hebt geen last van de luchtwegen, maar je bent wel ziek? Of je hebt je pijn gedaan?

We schatten in of we je veilig kunnen onderzoeken en zien je dan snel op afspraak.

Voor je gezondheid, moet je goed opgevolgd worden? 

Dan zoeken we samen wanneer we je wel en wanneer niet moet zien. Bijvoorbeeld om bloed te prikken. We houden contact met de telefoon. Het is ook mogelijk om zelf je bloeddruk, hartritme, gewicht,... op te volgen en ons te bezorgen. 

Je hebt medicatie nodig maar je hebt momenteel geen opvolging nodig? Of je wenst je jaarlijkse checkup uit te voeren? 

We starten de "reguliere" zorg terug op vanaf 4 mei. In eerste instantie zullen we de meeste noodzakelijke opvolgingen opstarten en geleidelijk aan meer preventieve zorg terug toelaten. Bespreek met ons hoe snel u moet langskomen. Chronische medicatie zal nu stilaan ook terug na een een fysieke raadpleging of een telefonische raadpleging voorgeschreven worden voor een langere periode. 

Je hebt het even psychisch moeilijk? 

Dit is helemaal normaal! Ook nu staan we klaar voor een gesprek en verwijzen je graag door naar andere professionals!