Nieuws / Update wegenwerken
15/07/2022

Met het bouwverlof voor de deur, kregen we een update van de wegenwerken voor de deur. 

Momenteel kan u te voet en met de fiets, terug gemakkelijker tot aan de praktijk komen. U komt best vanuit het centrum met de fiets via de Honzebroekstraat of Biezenstraat.

Parkeren voor de deur is nog niet mogelijk. U parkeert best op het einde van de Biezenstraat, er is een kleine parkeerruimte met blauwe kaart voorzien.

De verkeerssituatie is ook veranderd. U zal de praktijk met de auto nu enkel kunnen bereiken via de Biezenstraat. Er is éénrichtingsverkeer van de praktijk naar de kerk in de Honzebroekstraat.

 

Volledige informatie is hieronder terug te vinden.

Neem ook een kijkje op de website van Stad Roeselare.

 

Honzebroekstraat
Fase vanaf Gitsestraat tot en met kruispunt Biezenstraat

 • Tegen het bouwverlof is dit stuk bijna volledig klaar. Bij de start van het bouwverlof treedt de nieuwe verkeerssituatie in voege, nl. éénrichtingsverkeer tussen Biezenstraat en Beekstraat in de richting van de Beekstraat.
 • In het najaar voorzien we bomen en beplanting in de groenvakken.
   

Fase vanaf kruispunt Biezenstraat tot kruispunt Lakenstraat
(en stukje Lakenstraat zelf)

 • De rioleringswerken zijn uitgevoerd. De aanleg van de wegenis is volop bezig.
 • In de week van 8 augustus wordt de onderlaag in asfalt aangelegd. Daarna volgt de afwerking van de voetpaden, opritten en parkeerstroken.
 • Van zodra de Lakenstraat is afgewerkt, vermoedelijk in de loop van september, wordt de knip in de Damaststraat terug dicht gezet.

Fase vanaf kruispunt Lakenstraat tot kruispunt Biezenhof A

 • Na het bouwverlof doet de de aannemer verder met de uitvoering van de huisaansluitingen op het gescheiden rioolstelsel.
   

Fase vanaf kruispunt Biezenhof A tot aan de Jacobus Vermanderstraat

 • Deze fase wordt, met oog op de bereikbaarheid van de aangelanden, in een paar deelfasen uitgevoerd. De eerste deelfase is vanaf het kruispunt Biezenhof A tot ter hoogte van huisnr. 121.
 • Voor het bouwverlof wordt de parkeerstrook opgebroken zodat in het bouwverlof de bronbemaling kan worden geplaatst. Het bemalingswater dat wordt opgepompt, wordt in een container opgevangen met het oog op hergebruik, zoals bijvoorbeeld het begieten van plantsoenen in de stad, … Het water kan niet voor privaat gebruik aangewend worden. Maar door het zelf te gebruiken, let de Stad op het zuinig verbruik van het beschikbare water.
 • Na het bouwverlof start de aannemer met de rioleringswerken.
 • Voor de uitvoering van de riolerings- en wegeniswerken zal de Lijnwaadstraat op een bepaald ogenblik moeten onderbroken worden. Voor de bereikbaarheid van de wijk, tijdens de duur van deze werken, wordt een tijdelijke oplossing voorzien zodat de wijk steeds bereikbaar en toegankelijk wordt gehouden. De bewoners worden hiervan nog tijdig in kennis gesteld.