Nieuws / Nieuwe patiënt?
04/07/2022

Beste patiënt,

 

tussen januari en juni 2022 hebben we bewust gekozen voor een patiëntenstop. We kozen prioritair om dichtbijwonende zorgbehoevende mensen continuïteit van zorg te geven. Zo hebben we vooral patiënten van Dr Marc Vermeersch naar de praktijk laten komen.

Ondertussen is er in de media veel aandacht geweest rond de huisartsgeneeskunde en de druk die er is op de eerste lijn. We hebben vandaar onze werking herbekeken en zullen hetvolgende in acht nemen bij nieuwe patiënten.

We willen meer wijkgericht werken en een heel lokaal antwoord bieden op het huisartsentekort. We kunnen dus niet instaan voor patiënten uit andere (deel-)gemeenten. Ook binnen Roeselare beperken we ons werkgebied tot de omliggende wijken.

Concreet: U heeft nog geen GMD bij ons en wenst als nieuwe patiënt naar de praktijk te komen? Dan bekijken we even samen of dit mogelijk is. U laat ons het adres na bij het telesecretariaat en geven zo snel mogelijk een seintje. 

 

 

Wijkgerichte zorg?

We nemen initiatief om overleg met andere zorgverleners te organiseren. Zo heeft de HAIO Dr Karen Vereecke een project opgesteld rond medicatie-inname in overleg met apotheek Decoene en de Klokkeput.