Nieuws / Griepvaccinatie '20-'21
15/09/2020

Voor wie?

De griepvaccinatiecampagne richt zich ieder jaar op specifieke doelgroepen bepaald door de Vlaamse overheid, namelijk:

  • gezondheidswerkers
  • 65-plussers
  • vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen
  • chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte, een lever- of nierziekte, een chronische spierziekte of diabetes
  • mensen met verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
  • al wie in een woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf of instelling voor personen met een beperking opgenomen is
  • iedereen die onder hetzelfde dak woont als deze risicopersonen
  • iedereen die zorgt voor kinderen jonger dan 6 maanden

Omwille van de COVID-19 epidemie is het dit jaar extra belangrijk dat de risicogroepen zich maximaal laten vaccineren tegen de griep. Dat geldt ook voor gezonde personen vanaf 50 jaar. Zo vermijden we dat de ziekenhuisbezetting te hoog zou worden bij een eventuele tweede coronagolf.

Voorschrift

We maken een voorschrift op in 2 fasen. 
Vanaf september tot 15 november geven we enkel een geldig voorschrift aan bovenstaande risicogroepen.

  • Tijdens een raadpleging of huisbezoek
  • Telefonisch (enkel tussen 11u30-12u30)

Voor andere groepen kunnen we een uitgesteld voorschrift afleveren (enkel geldig vanaf 15 november).

De apotheek aanvaardt reeds 'reserveringen' voor de risicogroepen, pas vanaf 15 november voor andere mensen.

Het vaccin kan afgehaald worden vanaf begin oktober.

 

Toedienen vaccin

We organiseren op enkele donderdagen vaccinatiemomenten. Deze gaan door ENKEL OP AFSPRAAK (5min per patiënt) omwille van corona-risico. We geven een afspraak wanneer u een voorschrift komt ophalen.